Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

RSS

Woont u in de buurt van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn? Of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief die wij geregeld verzenden naar abonnees.

Abonneren op de digitale nieuwsbrief 

Of vindt u het interessant om mee te denken? Meld u aan voor het Dijkenpanel: Aanmelden 

U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten. U kunt zich op elk moment aanmelden voor het Dijkenpanel.

 • Elke vrijdagochtend inloopspreekuur in Katwoude

  Heeft u vragen over de dijkversterking? Wilt u weten wat er is veranderd in de plannen ten opzichte van de ontwerp-plannen die tot begin dit jaar ter inzage lagen? De hele zomerperiode organiseren we inloopspreekuren, waarin wij u bijpraten over ontwikkelingen en wijzigingen. Ook kunt u hier uw vragen stellen.

 • Projectupdate

  Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd en wat komt eraan? Een korte projectupdate.

 • Compleet toetsingsadvies Commissie m.e.r.

  In haar definitieve advies (maart 2018) constateerde de Commissie m.e.r. een aantal tekortkomingen en gaf zij een aantal aanbevelingen. De Alliantie heeft aanvullende informatie opgestuurd naar de Commissie. Op basis hiervan geeft de Commissie in haar aanvullende advies (juli 2018) aan dat het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het Projectplan. Daarmee is sprake van een zogenoemd positief toetsingsadvies.

 • Archeologisch onderzoek

  Na archeologisch onderzoek op de waterbodem in onder andere Warder en Uitdam doen we nu ook onderzoek op land. Uit bureauonderzoek is een aantal locaties naar voren gekomen met een zogenoemde 'archeologische verwachtingswaarde'. Door het graven van proefsleuven kijken we of er nog resten te vinden zijn van bijvoorbeeld eerdere bewoning. We graven proefsleuven variërend van vier tot 25 meter lang en één tot enkele meters breed. Afhankelijk van eventuele vondsten worden de sleuven dezelfde dag weer gedicht. Tot nu toe zijn enkel potscherven gevonden. 

 • Nieuwsbrief op de mat deze week

  Op verzoek van bewoners ontvangt iedereen langs de dijk deze week een nieuwsbrief op de mat.

Archief