Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

RSS

Woont u in de buurt van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn? Of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief die wij geregeld verzenden naar abonnees.

Abonneren op de digitale nieuwsbrief 

Of vindt u het interessant om mee te denken? Meld u aan voor het Dijkenpanel: Aanmelden 

U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten. U kunt zich op elk moment aanmelden voor het Dijkenpanel.

 • Nieuwsbrief september

  In de nieuwsbrief van september lees je onder meer over het vaststellen van de plannen door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en recreatieschap en onderzoek naar bommen en granaten voor de kust.

 • Bommen en granaten

  Vanaf 17 september doen we onderzoek op de bodem van het Markermeer naar oude explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting is tussen de 7 en 15% van de explosieven die in die tijd in het meer terecht is gekomen niet gesprongen. Het onderzoek gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf met een detectievaartuig ter hoogte van het gebied tussen het Kinselmeer en Europarcs Resort Poort van Amsterdam. Het onderzoek duurt ongeveer drie weken.

 • Bestuur hoogheemraadschap stelt plannen vast

  Woensdagavond 19 september stelde het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap de plannen vast voor de versterking van 33 kilometer Markermeerdijken

 • Dijkgraaf en Hoogheemraden leggen plannen voor aan algemeen bestuur

  Op dinsdag 14 augustus besprak het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet en de Nota van beantwoording zienswijzen voor de Versterking Markermeerdijken. Het bestuur concludeerde dat de plannen voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur kunnen worden aangeboden. Het algemeen bestuur besluit naar verwachting woensdag 19 september over de plannen.

 • Elke vrijdagochtend inloopspreekuur in Katwoude

  Heeft u vragen over de dijkversterking? Wilt u weten wat er is veranderd in de plannen ten opzichte van de ontwerp-plannen die tot begin dit jaar ter inzage lagen? De hele zomerperiode organiseren we inloopspreekuren, waarin wij u bijpraten over ontwikkelingen en wijzigingen. Ook kunt u hier uw vragen stellen.

Archief