Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

RSS

Woont u in de buurt van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn? Of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking.

U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief (link opent in nieuw venster).

Of vindt u het interessant om mee te denken? Dan kunt u zich aanmelden voor het Dijkenpanel (link opent in een nieuw venster). U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten. U kunt zich op elk moment aanmelden voor het Dijkenpanel.

 • Definitief advies Commissie m.e.r.

  Op 22 maart publiceerde de commissie m.e.r. haar definitieve advies over het Milieueffectrapport van de versterking Markermeerdijken.

 • Nieuwsbrief maart 2018

  Het laatste nieuws lees je in de nieuwsbrief van deze maand.

 • Rond de zomer duidelijkheid over aanpassingen dijkversterkingsplan

  Van 14 december tot 24 januari lagen de dijkversterkingsplannen ter inzage. Gedurende die periode kon op de plannen gereageerd worden. Er zijn 140 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden nu bestudeerd en beantwoord. Tegen de zomer is duidelijk of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen van het versterkingsplan. 

 • Nieuwsbrief januari

  In de nieuwsbrief van deze maand:
  U kunt ons de komende periode tegenkomen op en rond de dijk voor bodemonderzoek. De termijn voor het indienen van zienswijzen is gesloten; hoe ziet het proces er verder uit? Een informatief filmpje over de historie achter de dijkpalen, een oproep om verhalen en foto's van de dijk te delen en een update over het proces in Durgerdam.

  Naar de nieuwsbrief

 • Inloopbijeenkomsten goed bezocht

  Op 30 oktober en 15 en 29 november 2017 vonden inloopbijeenkomsten plaats over wat er komt kijken bij de dijkversterking. In totaal kwamen er circa 200 belangstellenden: bewoners langs de hele dijk waren vertegenwoordigd.

Archief