Animatie instabiele dijk

Animatie instabiele dijk

Wat gebeurt er als hoog water lange tijd tegen de Markermeerdijken aan drukt? De binnenzijde van de dijk kan dan verschuiven.