8. Haven Edam

Home > Markermeerdijken > Modules > 8. Haven Edam

8. Haven Edam

Beschrijving traject

Ten noorden van de zeesluis Edam ligt het Fort Edam. Ook staat hier een aantal woningen. Zowel het Fort als het noordelijk gelegen inundatieveld zijn onderdeel van de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed). In deze module staat een aantal rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten waaronder twee stolpboerderijen. Op het voorland vanaf dijkpaal 103 is buitendijks een camping aanwezig met een aantal recreatiewoningen/caravans. Binnendijks ligt het Oorgat, een aardkundig waardevol en daardoor beschermd gebied. De gehele dijk is provinciaal monument. Halverwege deze module ligt de zeesluis Edam. Ten noorden van de zeesluis ligt op de kruin van de dijk een onverhard wandelpad. Ten zuiden van de zeesluis loopt de Zuidpolderdijk, een verhard wandelpad op de kruin van de dijk. Het fietspad bevindt zich op de weg. Buitendijks ligt een jachthaven en aansluitend een voorland. Aan de buitenzijde van het voorland en de dijk ligt de grens van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Binnendijks is weidevogelleefgebied. Ook komt de kleine modderkruiper hier voor.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is voor het noordelijk deel van dit traject (ter hoogte van Fort Edam) een binnenwaartse versterking. Ter plaatse van het Oorgat en langs de haven van Edam volstaat een kruinverhoging waarbij het tevens mogelijk is om de bekleding aan te passen. Langs de haven van Edam wordt een binnenwaartse berm aangelegd inclusief verhoging van de kruin van de dijk waarbij het tevens mogelijk is om de bekleding aan te passen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding blijft op de berm, op de bestaande weg liggen. Op de kruin van de dijk blijft het wandelpad aanwezig.