6. Heintjesbraak en Warder

Home > Markermeerdijken > Modules > 6. Heintjesbraak en Warder

6. Heintjesbraak en Warder

Beschrijving traject

Deze module start in de zuidpunt van de Oosterkoog en loopt door tot halverwege Warder. Binnendijks ligt het dorp Warder en staan enkele gebouwen direct aan de dijk. Twee boerderijen in de polder, een gemaal en de aansluiting van het lintdorp Warder op de dijk, het kruispunt met de Badhuisweg. Verder liggen er voornamelijk agrarische percelen binnendijks in de droogmakerij Etersheimer Braakpolder. In het noorden van het traject loopt aan de binnenzijde van de dijk de molensloot. Deze sloot is onderdeel van het boezemwater van deze droogmakerij. Buitendijks ligt het verdronken dorp Etersheim op circa 20 meter van de bocht in de overgang van module Etersheimerbraak naar module Heintjesbraak en Warder. Ter hoogte van het kruispunt met de Badhuisweg ligt buitendijks een voorland.

Op dit voorland zijn een zwembad, de reddingsbrigade en een watersportvereniging aanwezig. De buitenzijde van de dijk en het voorland vormen de grens met het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De dijk op dit hele traject is provinciaal monument. Het fietspad ligt in deze module op de weg aan de binnenzijde van de dijk op de berm. Het onverharde voetpad ligt op de kruin. De gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is voor het meest noordelijke deel een buitenwaartse asverschuiving. Vanaf dijkpaal 34+50 volgt een gecombineerde versterking. Op de locatie waar voorland aan de buitenzijde van de dijk aanwezig is, is een binnenwaartse berm opgenomen in het Projectplan Waterwet. Na het kruispunt met de Badhuisweg Warder volgt een buitenwaartse asverschuiving. De Alliantie is in overleg met Dorpsraad Warder, WSV Warder, de KNRM en dorpsbewoners over de inrichting en de toegang naar het zwembad. Daarnaast worden met de gemeente Edam-Volendam gesprekken gevoerd over de mogelijkheid extra parkeerplaatsen te realiseren.

Ligging fiets/wandelverbinding

De weg blijft, net als in de huidige situatie, op de berm van de dijk liggen. De doorgaande wandel- en fietsverbinding komt op de kruin van de dijk. Ter plaatse van het voorland komt het fietspad buitendijks en blijft de wandelverbinding op de kruin. Ten zuiden van het voorland komt de fiets- en wandelverbinding terug op de kruin van de dijk tevens is hier de afspraak dat de weg meeschuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.