5. Etersheimerbraak

Home > Markermeerdijken > Modules > 5. Etersheimerbraak

5. Etersheimerbraak

Beschrijving traject

De Etersheimerbraak begint vlak ten zuiden van het dorp Schardam en loopt door tot de zuidpunt van de Oosterkoog.

Kenmerkend in dit gebied zijn de landbouwgronden, enkele gebouwen en een braak binnendijks. Nabij de Koogbraak staat een woning die praktisch in de voet van de dijk staat. Na de braak komt de lintbebouwing van Etersheim op de dijk uit. Buitendijks ligt het voorland Oosterkoog dat aan de noordzijde grenst aan Schardam. Het voorland maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De buitenzijde van het voorland vormt de grens van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Kenmerkend voor dit gebied is dat de verkaveling aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de dijk gedeeltelijk haaks op de dijk staan, en gedeeltelijk parallel aan de dijk loopt. Op de kruin van de dijk ligt een onverhard voetpad en op de weg, op de berm van de dijk, ligt het fietspad. De gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

In het Projectplan Waterwet zijn voor deze module de volgende oplossingen opgenomen: In het noordelijk deel wordt een binnenwaartse berm inclusief verhoging van de kruin van de dijk toegepast, waarbij het tevens mogelijk is om de bekleding aan te passen. Voor het zuidelijk deel van module 5 (vanaf dijkpaal 16) is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen. De kruin van de dijk wordt hoger dan de huidige dijk. De binnendijks gelegen woningen en de lintbebouwing van Etersheim blijven behouden.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding loopt in het noordelijk deel van de module over de bestaande weg. Vanaf dijkpaal 13+50 ligt de fietsverbinding op het voorland. Het wandelpad op de kruin van de dijk blijft behouden. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.