2. Strand Hoorn

Home > Markermeerdijken > Modules > 2. Strand Hoorn

2. Strand Hoorn

Beschrijving traject

Deze module ligt in een karakteristieke bocht van het Hoornse Hop en biedt vanaf de dijk een wijds uitzicht over het Markermeer. De Galgenbocht vormt een markant uitzichtpunt (kaap). Op de dijk is rond 1960 een kanteldijk aangebracht. Binnendijks ligt de woonwijk Grote Waal en buitendijks grenst de dijk direct aan het Markermeer, het Hoornse Hop. De bebouwing aan de dijk is divers. Deze bestaat uit appartementencomplexen en woonhuizen. Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt ter hoogte van de bebouwde kom ongeveer 80 meter uit de oever, in tegenstelling tot het grootste deel van het Natura 2000-gebied waar de grens aan de oever ligt. In deze module ligt een onverhard voetpad op de kruin van de dijk, en het fietspad ligt op de weg (fietsstroken). De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een oeverdijk. Een oeverdijk is een nieuwe halfhoge dijk in het Markermeer en heeft een flauw buitentalud die voor de bestaande dijk wordt aangebracht. De nieuwe oeverdijk neemt de functie als primaire waterkering geheel over.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding loopt vanaf de buitenzijde van schouwburg Het Park zuidwaarts door op de kruin van de oeverdijk in de richting van de Galgenbocht. Ook ter plaatse van de Schouwburg komt aan de buitenzijde een fietsverbinding te liggen.

Veilige dijken én een stadsstrand

De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk. De gemeente Hoorn wil de werkzaamheden voor de dijkversterking aangrijpen om een stadsstrand voor inwoners en bezoekers aan te leggen. De gemeente Hoorn gaat samen met belanghebbenden de inrichtingsontwerpen verder uitwerken. Dan gaat het onder meer over het strandpaviljoen, sportveldjes, steigers, straatmeubilair, verlichting enz. In maart 2015 is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Hoorn en het hoogheemraadschap ondertekend.

Meer informatie over Stadsstrand Hoorn is te vinden op de website van de gemeente.