Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

RSS

Woont u in de buurt van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn? Of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief die wij geregeld verzenden naar abonnees.

Abonneren op de digitale nieuwsbrief 

Of vindt u het interessant om mee te denken? Meld u aan voor het Dijkenpanel: Aanmelden 

U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten. U kunt zich op elk moment aanmelden voor het Dijkenpanel.

 • Nieuwsbrief oktober 2020

  Lees het laatste nieuws over het versterken van de Markermeerdijken in onze nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, alternatieve ringslangverblijven, een nieuwe veiligheidsfolder, dijkplaatsen, Partner van de Alliantie en dijkmagazijnen.

  De nieuwsbrief van oktober 2020 lees je hier.

 • Vlag in top bij minimuseum De Waterwolf: pannenbier!

  Op vrijdagmiddag 2 oktober kon de vlag in top van het toekomstige archeologisch minimuseum De Waterwolf. De bouwers hadden het hoogste punt bereikt en dus was er het traditionele pannenbier. Het minimuseum is een initiatief van de Alliantie Markermeerdijken in nauwe samenwerking met stichting Etersheimerbraak, gemeente Edam-Volendam en de Provincie N-H.

 • Hoe versterken we de dijk in module 14?

  In november starten de voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking in module 14, Uitdam Dorp. De bewoners van Uitdam zijn dinsdag 22 september op een digitale bijeenkomst geïnformeerd over het dijkontwerp en de aanstaande werkzaamheden. De presentatie kunt u hier terugzien. Een informatieve video over de dijkversterking in module 14 kunt u hier bekijken.

 • Aanleg van de oeverdijk in cijfers

  De aanleg van de oeverdijk voor de kust van Hoorn en Scharwoude gaat gestaag door. De contouren van het toekomstige stadsstrand tussen de schouwburg en de Galgenbocht zijn al zichtbaar. Momenteel spuit de Alliantie de tweede laag zand op tussen de Galgenbocht en gemaal Westerkogge.

 • Webinar schade en monitoring

  De dijkversterking is gestart en we zijn op steeds meer plaatsen aan het werk. Afgelopen dinsdag 18 augustus organiseerde de Alliantie een webinar over hoe we omgaan met schades en monitoring voorafgaand en tijdens de uitvoering. Tijdens het webinar is toegelicht welke soorten schade er bestaan, hoe onze experts en uitvoerders zich voorbereiden op de uitvoering en hoe we daarbij schade voorkomen. Maar ook, als er onverhoopt schade optreedt, hoe we die oplossen.

 • Start bouw Archeologisch museum Etersheim

  Op vrijdag 14 augustus hesen de Alliantie Markermeerdijken en diverse partners een bouwdoek in Etersheim, bij de start van de bouw van Archeologisch minimuseum De Waterwolf. Daar gaan we straks veel archeologische vondsten uit Etersheim en andere delen van de dijk ten toon stellen.

 • Minister bezoekt oeverdijk Hoorn

  Maandag 6 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen een bezoek aan de Alliantie. Op uitnodiging van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland kwam de minister op werkbezoek in Hoorn waar we op dit moment werken aan de aanleg van de oeverdijk. De minister en Maxime Verhagen werden ontvangen door loco-dijkgraaf Rob Veenman van het hoogheemraadschap en alliantiemanager Reijer Baas. Arjen Los, projectdirecteur van de uitvoering van de Alliantie gaf de genodigden buiten een toelichting op werk aan de oeverdijk.

 • Nieuw archeologisch onderzoek bij Etersheim

  Op maandag 29 juni start de Alliantie Markermeerdijken met nieuw archeologisch onderzoek in het water bij Etersheim. Voordat we starten met de daadwerkelijke versterking van de Markermeerdijken ten zuiden van Etersheim (gemeente Edam-Volendam), doen we archeologisch onderzoek om eventuele bodemvondsten veilig te stellen.

 • Nieuwe bestemming voor historische dijkpalen

  De Alliantie Markermeerdijken bracht op donderdag 18 juni een twintigtal zeventiende-eeuwse dijkpalen van Etersheim – waar ze vorig jaar voor archeologisch onderzoek op het voorland uit de grond zijn gehaald – naar de stichting Clean2Anywhere in Hoorn. De stichting gebruikt de historische dijkpalen voor hun scheepswerf op de Marina Kaap.

 • Resultaten onderzoek: contact in coronatijd

  Met de huidige coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om elkaar (in groepen) fysiek te ontmoeten. Contact met bewoners en ondernemers op en langs de dijk blijft wel belangrijk. Om samen tot passende alternatieven te komen, hebben wij mensen die op of nabij de Markermeerdijken wonen gevraagd om mee te doen aan een kort onderzoek. Er hebben 340 mensen aan het digitale onderzoek meegedaan.

 • Oude boerderij opgegraven bij Uitdam

  Langs de Uitdammerdijk zijn resten van oude bebouwing opgegraven. Archeologen onderzoeken het gebied zorgvuldig en leggen een stukje geschiedenis bloot.

 • Item NH Nieuws over aanleg oeverdijk

  De regionale omroep NH Nieuws bracht onlangs een bezoek aan de oeverdijk in Hoorn. Omgevingsmanager Fiona Segers vertelde over de voortgang van de werkzaamheden en ecoloog John van den Belt legde uit hoe de oeverdijk broedvrij wordt gehouden. Het item kun je hier zien.

 • Nieuwsbrief deze week op de mat

  Op verzoek van bewoners wordt bij iedereen die langs de dijk woont in week 20 (11-15 mei) een nieuwsbrief bezorgd. In de eerste Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken van 2020 besteden wij onder andere aandacht aan de uitspraak van de Raad van State, de werkzaamheden buiten, drukbezochte informatiebijeenkomsten en de dijkdoorbraak van 1675.

 • Nieuwsbrief april 2020

  Lees het laatste nieuws over het project in onze digitale nieuwsbrief. Met deze maand aandacht voor de uitspraak van de Raad van State, een uitgebreide projectupdate, een historische film over Het Witte Badhuis in Hoorn, uitvoerder Chiel aan het woord en in contact blijven met de omgeving in coronatijd. Lees hier de nieuwsbrief van april 2020.

 • Fiets- wandelpad op Uitdammerdijk afgesloten

  De voorbereidende werkzaamheden voor de versterking van de Uitdammerdijk zijn in volle gang. De Alliantie Markermeerdijken spuit in het Markermeer een buitendijkse werkstrook op met zand. Het zand voor de werkbaan komt begin mei boven de waterlijn uit, waarna deze met graafmachines en bulldozers verder wordt aangelegd. Om veilig te kunnen werken, gaat op woensdag 6 mei het fiets- en wandelpad op de dijk voor lange tijd dicht.

 • Maatregelen met betrekking tot coronavirus

  De Alliantie Markermeerdijken houdt de maatregelen die moeten leiden tot indammen van het coronavirus nauwlettend in de gaten. We houden ons zowel op het projectkantoor als bij de werkzaamheden buiten aan de richtlijnen van het RIVM. Onze werkzaamheden buiten gaan door. Alleen het personeel dat strikt noodzakelijk is voor de continuïteit op de bouwplaats en de schepen, is op locatie aanwezig. 

 • Nieuwsbrief maart 2020

  nieuwsbrief maart 2020

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand; speciale aandacht voor de maatregelen die de Alliantie Markermeerdijken neemt in de strijd tegen het coronavirus, een uitgebreide projectupdate, bewoners module 7 Polder Zeevang geïnformeerd over het dijkontwerp, een video over de dijkdoorbraak bij Scharwoude in 1675, een verslag van de bijeenkomst over de werkzaamheden bij gemaal Westerkogge en ten slotte kunt u lezen hoe hond Nola de oeverdijk broedvrij houdt. Lees hier de nieuwsbrief van maart 2020...

 • Informatiebijeenkomst in gemaal Westerkogge

  In april starten werkzaamheden bij gemaal Westerkogge in Scharwoude. Om mensen te informeren over de geplande werkzaamheden, organiseerde de Alliantie donderdagavond een informatiebijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden over wat er precies gaat gebeuren. De avond is bezocht door 35 omwonenden.

 • Bewoners module 7 geïnformeerd over dijkontwerp

  Op dinsdagavond 25 februari presenteerde de Alliantie het dijkversterkingsontwerp van module 7, Polder Zeevang, aan de bewoners en andere belangstellenden. De dijk voldoet op de meeste plekken niet meer aan de veiligheidseisen en moet versterkt worden.

 • Bijeenkomst gemaal Westerkogge donderdag 12 maart

  Op donderdag 12 maart tussen houdt de Alliantie tussen 18.30 en 20.30 uur een inloop informatiebijeenkomst in gemaal Westerkogge in Scharwoude over de start van de werkzaamheden bij het gemaal.

 • Alliantie praat gemeenteraad Waterland bij

  De gemeenteraad van Waterland is op maandag 27 januari bijgepraat over de dijkversterking. Alliantiemanager Reijer Baas en omgevingsmanager Bas van den Heuvel informeerden de raadsleden, wethouder en burgemeester in ons projectkantoor onder andere over de voorbereidende werkzaamheden, de wijze waarop de dijk in Waterland versterkt gaat worden en de noodzakelijke wegafsluitingen en omleidingen.

 • Start werk module 4: dijk deels afgesloten

  Op 19 oktober start de Alliantie met versterkingswerkzaamheden in module 4, De Kogen. Deze module loopt van de noordzijde van De Weel tot en met de Floriskoog. Er worden zowel binnen- als buitendijks werkzaamheden gedaan. Vanwege de binnendijkse versterkingswerkzaamheden wordt de dijkweg geheel afgesloten voor een periode van vier maanden.

 • Nieuwsbrief september 2020

  Lees het laatste nieuws over dijkversterking in onze maandelijkse online nieuwsbrief. Met deze keer een uitgebreide projectupdate, de dijkversterking vanuit de lucht, informatieve video's over de dijkversterking in de modules 6 en 14, reddingsmaatschappijen dag en nacht paraat en dijkplaatsen. Lees hier de digitale nieuwsbrief van september.

 • Hoe versterken we de dijk in module 6?

  Module 6, Heintjesbraak en Warder, is 3 kilometer lang en loopt van het dorpje Warder tot aan het verdronken dorp Etersheim. De dijk heeft hier een smal profiel en een kenmerkend slingerend tracé door het landschap. De Alliantie maakt hier de dijk op vier verschillende manieren weer veilig. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe wij de dijk versterken in module 6. 

 • Nieuwsbrief augustus 2020

  Lees het laatste nieuws over het versterken van de Markermeerdijken in onze nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, de gevaren van recreëren binnen werkgebied, archeologisch onderzoek in Etersheim, een verslag van een webinar over monitoring en schade en Huiberts BV als partner van de Alliantie.

  Lees hier de nieuwsbrief van augustus 2020.

 • Gevaarlijk: recreëren binnen werkgebied

  Warm weer, verkoelend water en zand om op te zonnebaden. Genieten natuurlijk. De Alliantie begrijpt dat het heerlijk is om op zomerse dagen aan het Markermeer te recreëren, maar waarschuwt voor de gevaren van varen, zwemmen en zonnebaden binnen verboden werkgebied.

 • Nieuwsbrief juli 2020

  Nieuwsbrief juli 2020

  De digitale nieuwsbrief van juli staat online. Met deze maand het bezoek van de minister aan de oeverdijk in Hoorn, het webinar in augustus over monitoring en schade, presenaties van de dijkontwerpen module 4 en 5, en archeologie bij de Uitdammerdijk en Etersheim. 

  De nieuwsbrief van juli lees je hier.

  Wil je de nieuwsbrief maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

 • Overlast door zandverstuiving in Hoorn

  Opstuivend zand afkomstig van de oeverdijk zorgde de afgelopen dagen voor overlast in de binnenstad van Hoorn. De Alliantie neemt maatregelen om verdere zandverstuiving zo veel mogelijk te voorkomen.

 • Nieuwsbrief juni 2020

  Lees het laatste nieuws over het project in onze digitale nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, werkzaamheden áán de dijk gestart, nieuwe bestemming voor dijkpalen, Partner van de Alliantie: Van Monsjou, 'Tafeltje-dekje' voor de weidevogel. De nieuwsbrief van juni lees je hier.

 • Bewoners module 1 geïnformeerd over ontwerp

  De eerste digitale bijeenkomst (webinar) bij Alliantie Markermeerdijken is een feit. Bewoners van module 1, Hoorn Binnenstad zijn op donderdag 28 mei geïnformeerd over het uitgewerkt ontwerp van de dijkversterking. Vanwege de coronamaatregelen was de informatiebijeenkomst digitaal. Aan de webinar namen twintig bewoners en geïnteresseerden deel. 

 • Nieuwsbrief mei 2020

  De digitale nieuwsbrief van mei staat online. Met deze maand onderzoeksresultaten van het Dijkenpanel, archeologische vondsten bij de Uitdammerdijk en meer nieuws.

 • Omleidingen door werk bij gemaal Westerkogge

  Bij Gemaal Westerkogge in Scharwoude wordt in het kader van de dijkversterking een nieuwe inlaat gerealiseerd. Vanaf 2 juni tot en met 21 augustus 2020 is de dijkweg bij het gemaal daarom afgesloten voor doorgaand verkeer. Wandelaars en fietsers worden omgeleid via het fiets/wandelpad in recreatiegebied De Hulk. Een alternatief is de parallelweg langs de N247.

 • Werkzaamheden vanuit de lucht gezien

  Bekijk de uitvoering van de dijkversterking van uit de lucht! Deze video geeft een prachtig overzicht van waar de Alliantie Markermeerdijken in mei 2020 in uitvoering is; opspuiten van de oeverdijk bij Hoorn, maken van een nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge, aanleg van een loswal bij gemaal Warder, aanleg van loswallen en een buitendijkse werkbanen tussen Edam en Warder én bij de Uitdammerdijk.

 • Onderzoek:hoe houden we contact in coronatijd?

  Met de huidige coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om elkaar (in groepen) fysiek te ontmoeten. Contact met bewoners en ondernemers op en langs de dijk blijft wel belangrijk. Om samen tot passende alternatieven te komen, vragen we mensen om mee te doen aan een kort onderzoek. 

  Update 26-05-2020: dit onderzoek is inmiddels gesloten. Lees de resultaten op deze pagina.

 • Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

  De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde vandaag dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht goedkeurden. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard.

 • Alliantie bereikt mijlpaal van miljoen kuub zand

  Een kleine mijlpaal voor de Alliantie Markermeerdijken: deze week bereikten de dijkversterkers de grens van 1 miljoen kuub opgespoten zand. Ruim driekwart van deze hoeveelheid ligt voor de kust van Hoorn en Scharwoude, waar de Alliantie in oktober 2019 begon met de aanleg van een oeverdijk.

 • Dijkbewoners ontvangen gegevens meetboutjes

  Deze week ontvangen eigenaren van een pand met meetboutjes, een inlogcode om de meetgegevens online in te zien.

 • Voorbereidende raadsvergadering gemeente Waterland

  Donderdagavond 12 maart was de Alliantie uitgenodigd door gemeente Waterland om een toelichting te geven op de dijkversterking en om toelichtende vragen van raadsleden te beantwoorden. Ook bewoners van Uitdam waren uitgenodigd als vertegenwoordiging van de stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging, en de parkmanager van Europarcs Uitdam.

 • Uitspraak Raad van State uitgesteld

  Op 29 en 30 oktober 2019 diende de bodemprocedure bij de Raad van State, waar de beroepen van acht partijen tegen de aanpak van de dijkversterking zijn behandeld. De Raad van State neemt over het algemeen een termijn van 6 weken in acht voor een uitspraak.

 • Informatiemarkt Polder Zeevang 25-02

  Dinsdagavond 25 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur houdt de Alliantie Markermeerdijken een informatiemarkt over de dijkversterking in module 7, Polder Zeevang. Module 7 is 5 kilometer lang en loopt van het dorpje Warder tot aan Fort Edam.

 • Nieuwsbrief februari 2020

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, interessante ideeën scholieren voor blusdam in Hoorn, een filmpje over de stormvloed van 1775 in Edam en SPS Heicombinatie als Partner van de Alliantie. Lees hier de nieuwsbrief van februari.

 • Nieuwsbrief januari 2020

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand o.a. een uitgebreide update over ons project, een interview met een lid van de bouwklankbordgroep in Hoorn, 17e-eeuwse Zweedse palen op de bodem in Uitdam, een portret van onze realisatiemanager deelgebied Zuid en een verslag van de Grote Waal Wijkbijeenkomst. Lees hier de digitale nieuwsbrief van januari.

Archief