Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

RSS

Woont u in de buurt van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn? Of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief die wij geregeld verzenden naar abonnees.

Abonneren op de digitale nieuwsbrief 

Of vindt u het interessant om mee te denken? Meld u aan voor het Dijkenpanel: Aanmelden 

U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten. U kunt zich op elk moment aanmelden voor het Dijkenpanel.

 • Verzoeken om Voorlopige Voorziening afgewezen

  Dinsdag 9 juli behandelde de Raad van State twee verzoeken om een Voorlopige Voorziening. Met een Voorlopige Voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Donderdag 18 juli deed de Voorzieningenrechter uitspraak: de verzoeken zijn afgewezen.

 • Rekenfout oorzaak afschuiven loswal

  Loswal 10

  Voor de versterking van de Markermeerdijken voeren we meer dan 90% van het materiaal aan via het water. Om dit te kunnen doen, zijn vaargeulen nodig zodat schepen de kust kunnen bereiken in het ondiepe Markermeer, en loswallen om de schepen te laten laden en lossen.

 • Dijkenbouwers uit Rwanda doen inspiratie op bij Alliantie

  Op 3 juli bezocht een delegatie uit Rwanda de Alliantie Markermeerdijken, om te leren over bouwen op veengrond. De Rwanda Water and Forestry Authority, vergelijkbaar met Rijkswaterstaat in Nederland, gaat stroomafwaarts bij het Muhazi-meer een dijk van 200 meter aanleggen.

 • Eerste avond dijkbekleding goed bezocht

  De eerste informatieavond over dijkbekleding op dinsdag 25 juni is goed bezocht. Ruim zeventig dijkbewoners lieten zich in Van der Valk Hotel Volendam informeren over de nieuwe en historische steenbekleding die na de versterking op de Markermeerdijk komt te liggen. Bewoners mogen meepraten over de keuzes die hierin gemaakt worden.

 • Loswal bij Uitdammerdijk afgegleden

  Tijdens de aanleg van loswal 10 in module 15 (Uitdammerdijk) is in mei een deel van het zandlichaam zijwaarts afgegleden in het Markermeer en onder water gezakt. Even verderop is grond omhoog gekomen. De situatie is voor de dijk, omgeving en het personeel altijd veilig geweest.

 • Nieuwsbrief juni

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere aandacht voor informatieavonden over dijkbekleding, leerlingen die broeihopen herkenbaar maken, TU-studenten op bezoek bij Alliantie en een verslag van een informatieavond module 3 (Grote Waal en De Hulk). Lees hier de nieuwsbrief van juni.

 • Studenten TU Delft op bezoek bij Alliantie

  Ruim dertig internationale studenten Waterbouwkunde aan de TD Delft brachten woensdag 29 mei een bezoek aan het projectkantoor. Ook hoogleraar waterbouwkunde prof. dr. ir. Bas Jonkman was van de partij.

 • Positiviteit overheerst op informatieavond module 3

  De Alliantie Markermeerdijken kijkt terug op een geslaagde informatieavond voor de bewoners in module 3. Ongeveer honderd belangstellenden kwamen donderdag 23 mei naar De Grost in Grosthuizen om te kijken naar de fraaie 3D-tekeningen van de oeverdijk en informatie in te winnen bij de Alliantie-medewerkers.

 • Veel belangstelling informatieavond Stadsstrand Hoorn

  De inloopavond over het Stadsstrand Hoorn/module 2 op woensdag 8 mei is druk bezocht. Ondanks concurrentie van Ajax kwamen bijna driehonderd bezoekers (raadsleden, omwonenden en overige belangstellenden) kijken naar de nieuwste schetsen van het Stadsstrand en het technisch ontwerp van de oeverdijk. 

 • Medewerkers reddingsstations te gast bij Alliantie

  Veertig medewerkers van de reddingsstations in Marken, Huizen, Lelystad, Warder en Hoorn waren woensdag 1 mei te gast op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude. Diverse KNRM'ers waren met de reddingsboot naar Katwoude gekomen (foto).

 • Handen uit de mouwen voor de ringslang

  Paardenmest, houtsnippers, takken en water; dat is het recept voor een broeihoop voor ringslangen. Een broeihoop is een plek waar het lekker warm wordt en waar ringslangen graag hun eieren in leggen. Door de warmte ontwikkelen de eieren zich verder, waarna de jongen in het najaar uit het ei en uit de broeihopen kruipen.

 • Webcam op visdiefponton bij Hoorn

  De visdiefponton is op zondag 31 maart voor de kust van Hoorn geplaatst. Een webcam maakt dit broedseizoen dag en nacht beelden van de alternatieve broedlocatie, die binnenkort via deze website te bekijken zijn.

 • Nieuwsbrief maart

  Nieuwsbrief maart

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere informatie over het besluit van de Raad van State om de Voorlopige Voorziening af te wijzen, de start van de voorbereidingen, ondernemend Waterland maakt kennis met de Alliantie en bommenonderzoek bij Pampus! Lees hier de nieuwsbrief van maart 2019.
   

 • Raad van State: voorlopige voorzieningen afgewezen

  Dinsdag 19 februari behandelde de Raad van State twee verzoeken om een Voorlopige Voorziening. Met een Voorlopige Voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Vrijdag 1 maart deed de Voorzieningenrechter uitspraak: de verzoeken zijn afgewezen.

 • Raad van State: procedure en werkzaamheden

  Dinsdag 19 februari is bij de Raad van State een zitting geweest waarbij twee verzoeken om een voorlopige voorziening zijn behandeld. Met een voorlopige voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Naar verwachting volgt er binnen twee weken na de zitting uitspraak.

 • Nieuwsbrief februari

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand informatie over de aanleg van de eerste proefterp bij de Weel, de eerste bijeenkomsten van de bouwklankbordgroep, de ontdekking van een zeldzame steensoort , wat er gebeurt na de ter inzage legging en meer nieuws!
  Open de nieuwsbrief van februari.

 • Alliantie Markermeerdijken toetst berekeningen met 13.000 m3 zand

  Kronkeldijkje

  Vanaf half januari 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met de aanleg van proefterpen in Schardam, Etersheim en de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam. De proefterpen worden aangelegd om alle verzamelde kennis en berekeningen die zijn gedaan voor de dijkversterking in de praktijk te toetsen. Kenmerkend aan het gebied van de Markermeerdijken is namelijk de slappe ondergrond. De afgelopen jaren is de grond nauwgezet in kaart gebracht met ruim 1500 grondboringen, 2700 sonderingen, circa 388 peilbuizen en 1000 laboratoriumproeven.

 • Waar komt u ons buiten tegen? (week 29)

  De Alliantie Markermeerdijken werkt in week 29 aan de vaargeulen 3 (module 6) en 8 (module 13). Beide vaargeulen worden gebaggerd met een kraanschip. Ook zijn wij deze week bezig bij de loswallen 4 (module 7) en 10 (module 15).

 • Nieuwsbrief juli 2019

  Nieuwsbrief juli 2019

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere een verslag van de eerste bijeenkomst over dijkbekleding, een interview met Alliantiemanager Reijer Baas over het afschuiven van de loswal, lokaal en internationaal bezoek, voorlopige voorzieningen behandeld in Raad van State en alles over de stand van zaken rond de proefterpen! Lees hier de nieuwsbrief van juli 2019.

 • Opruimen losgeraakte wilgentakken

  Medewerkers van de Alliantie hebben eind juni tussen Warder en Edam diverse aangespoelde wilgentakken opgeruimd. De wilgentakken waren afkomstig van zogenaamde wiepen (gebundelde wilgentakken), die als roosterwerk op geotextiel worden gebonden.

 • Lezing over dijkdoorbraken en verdwenen woonplaatsen

  Op dinsdag 2 juli is er vanaf 12.30 uur een interessante lezing in het centrale kantoor van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard. Archeoloog Sander Gerritsen vertelt in vergaderzaal Waterland over het archeologische onderzoek bij de Markermeerdijken.

 • Bekijk beelden visdiefponton bij Hoorn via live-stream

  Volg de ontwikkelingen op de visdiefponton voor de kust van Hoorn via een live-stream. Een webcam maakt dit broedseizoen dag en nacht beelden van de alternatieve broedlocatie. De beelden zijn te zien via deze link: https://video.buwa.nl/

 • Informatieavonden over dijkbekleding

  De Alliantie houdt in juni en september informatieavonden over dijkbekleding. Hoe de dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt medebepaald door de bekleding. Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving graag bij. 

 • Projectkantoor op 30 en 31 mei dicht

  Het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude is op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei dicht. Ook op maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) is het kantoor gesloten. 

 • Nieuwsbrief mei

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere een informatiebijeenkomst voor module 3 o.a. over de Oeverdijk, kun je bekijken hoe een loswal gemaakt wordt, en lees je wie er met de reddingsboot naar Katwoude zijn gegaan en waarom!. Lees hier de nieuwsbrief van mei.

 • Statenleden bijgepraat over dijkversterking

  Een flinke delegatie van Provinciale Staten was maandag 6 mei te gast op het projectkantoor in Katwoude. De onlangs geïnstalleerde Statenleden zijn bijgepraat over het project, de rol van de provincie bij dijkversterkingsprojecten en de uitdagingen voor de komende jaren.

 • Nieuwsbrief april

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere informatie over vaargeulen en loswallen, het broedvrij houden van locaties waar gewerkt gaat worden, de Dijkwerkersdag en broeihopen maken voor ringslangen. Lees hier de nieuwsbrief van april.

 • Nieuwsbrief deze week op de mat

  Op verzoek van bewoners ontvangt iedereen langs de dijk deze week een nieuwsbrief op de mat. In de eerste Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken van 2019 onder andere aandacht voor proefterpen, vaargeulen en loswallen, bouwklankbordgroepen en bodemonderzoeken.

 • Honden houden locaties waar gewerkt wordt broedvrij

  Deze maand is de Alliantie Markermeerdijken gestart met het actief broedvrijhouden van de locaties waar dit broedseizoen gestart wordt met voorbereidende werkzaamheden en de plekken waar onderzoek wordt gedaan 

 • Start voorbereidende werkzaamheden

  Op vrijdag 1 maart heeft de Voorzieningenrechter van de Raad van State twee verzoeken tot voorlopige voorzieningen afgewezen. Dit houdt in dat wij mogen beginnen met voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden voor de dijkversterking. De Alliantie heeft na de uitspraak dit proces in gang gezet en start op maandag 11 maart met de voorbereidende werkzaamheden. Wat er gebeurt en waar, staat op deze pagina aangegeven.

 • Ondernemend Waterland maakt kennis met Alliantie

  Ruim vijftig leden van Ondernemend Waterland brachten op 28 februari een bezoek aan het Alliantiekantoor in Katwoude. Doel van de avond was kennismaken, netwerken en kijken wat de Alliantie en regionale ondernemers de komende jaren voor elkaar kunnen betekenen.

 • Eerste ringslang gesignaleerd op de dijk

  Ringslang op de Markermeerdijk.

  Tijdens de inspectie van de winterverblijfplaatsen van ringslangen op de Markermeerdijken is het eerste kronkelende exemplaar van dit jaar op de dijk gesignaleerd. ,,Dit is uitzonderlijk vroeg dit jaar, vorig jaar lieten ze zich pas half april zien'', zegt Heleen Broier, ecologe van de Alliantie Markermeerdijken. Zij trof de ringslang op 18 februari aan op de dijk bij Uitdam.

 • Bouwklankbordgroepen van start gegaan

  Op 16 januari zijn de eerste bijeenkomsten van de bouwklankbordgroepen gehouden. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken hebben afspraken gemaakt over de rol van de bouwklankbordgroepen tijdens de uitvoering van de dijkversterking. 

Archief